Nguyen Kelly

Cảm ơn Winner Cream đã giúp tôi và chồng qua được nỗi buồn vì chuyện đó,

chúng tôi đã quay lại với nhau và tôi cảm thấy hoàn toàn mãn nguyện  Cảm ơn rất rất nhiều !!!