kdmp****

Tôi đã sử dụng nó đôi khi và nó có vẻ hiệu quả sau khi sử dụng nó.

Mình sẽ thật tuyệt nếu bạn dụng sau khi tắm mỗi ngày. Cảm ơn.