David

Anh em ạ. Tớ cũng hy vọng anh em được hạnh phúc như tớ này.

Tớ lúc nào cũng ở tư thế sẵn sàng và cuộc vui thường kéo dài ít nhất một giờ.

Tớ choáng luôn. Cảm ơn Winner Cream nhiều!